Finansiel Stabilitets magtfulde rolle

Denne uges Bank & Blog skærper blog-tonen og tager debattråden op fra sidste uges analyserende blog om Finansiel Stabilitets ustabile lovgrundlag – en emnemæssig kontroversiel blog, som vanen utro ikke kastede kommentarer af sig på selve bloggen, men som i stedet udløste usædvanligt mange interessante reaktioner off bloggen, dvs. i direkte henvendelser til undertegnede, hvilket ikke overraskende viser, at der i høj grad er tale om et ganske (rets)politisk følsomt (måske ligefrem betændt) emne inden for sektoren og også uden for denne.

Og uroen går ikke kun på spørgsmålet om det spinkle lovgrundlag for de individuelle, indgribende aftalevilkår, som Finansiel Stabilitet har fastlagt i forbindelse med ordningen med den individuelle statsgaranti, og som i grunden synes at være kommet bag på alle andre (og især de involverede banker) end lige netop Finansiel Stabilitet. Nogen taler om juristeri – andre taler om magtfordrejning.

Forundringen går også på det helt generelle spørgsmål om den magt, som Finansiel Stabilitet har tiltaget sig som led i forvandlingen fra afviklingsselskab til udviklingsvirksomhed. En magt, som i realiteten gør, at Finansiel Stabilitet i dag har fået en dominerende rolle i sektoren, som ingen (måske på nær Finansiel Stabilitet selv) oprindeligt havde planlagt eller forudset. Fra stillestående skildpaddeselskab til hurtigløbende gazellevirksomhed.

I denne forbindelse rejser sig så spørgsmålet om det parallelle tilsynsspor med på den ene side det offentlige Finanstilsynet og på den anden side det private Finansiel Stabilitet. Hvad regulerer hvad. Hvem bestemmer hvad. Hvem kontrollerer hvad. Hvem forvalter hvem. Hvem overruler hvem. Mange har tilsyneladende vanskeligt ved at holde styr herpå, og forståeligt nok forveksler lige så mange ofte FS med det nærliggende FT – og lige omvendt.

Dertil kommer også spørgsmålet om Finansiel Stabilitets lukkethed og hemmelighedskræmmeri i modsætning til det mere fremkommelige Finanstilsynet, idet Finansiel Stabilitet dog (ganske belejligt) ikke har haft kvaler med offentlighed og åbenhed, når det kom til resultaterne af de advokatundersøgelser, som Finansiel Stabilitet har iværksat af de overtagne krakkede banker.

I forvejen er Finansiel Stabilitet blevet mødt med gentagen kritik i forbindelse med de overtagne krakkede bankers håndtering af deres stavnsbundne kunder. For bl.a. at være for al for hurtig på konkurs-aftrækkeren i forhold til overtagne kunder som led i en forceret afvikling i stedet for en kontrolleret afvikling.

Finansiel Stabilitet har også i forvejen modtaget megen kritik af den måde, hvorpå Finansiel Stabilitet har håndteret undersøgelserne af de krakkede banker. Som var de officielle og uvildige ekspertundersøgelser, selv om der reelt er tale om ensidigt indhentede partsindlæg, hvor hovedpersonerne (dvs. bankledelserne som er genstanden for undersøgelserne) ikke har haft mulighed for at komme til orde, inden ordet blev givet fri i pressen. 

Ovenstående er naturligvis ikke udtryk for hele sandheden om Finansiel Stabilitet, endsige en afbalanceret eller nuanceret version af sandheden. Men en vis sandhed synes der utvivlsomt at være tale om – også selv om det måtte være en ganske forsimplet (og provokerende) gengivelse af denne.

Med til sandheden hører jo også, at hele konstruktionen med Finansiel Stabilitet altovervejende har været en succes og en nødvendighed med henblik på at genoprette netop den finansielle stabilitet her i landet efter finanskrisens voldsomme hærgen. Dette er selvsagt væsentligt at have i erindring.

Spørgsmålet er herefter, hvorledes hele sandheden om Finansiel Stabilitet og dets magtfulde rolle bedst afdækkes?

For ovennævnte spørgsmål og kritikpunkter er vel for vigtige – ikke kun for Finansiel Stabilitet men også for hele den finansielle sektor og for samfundet i øvrigt – til blot (fortsat) at blive overhørt, ignoreret eller ligefrem undertrykt?  

Måske det næste gang er Finansiel Stabilitet selv, som bør gøres til genstand for en granskende ekspertundersøgelse?

Overdrivelse fremmer som bekendt forståelsen. Dette gælder også i blog-sammenhæng. Og måske netop i en blog som denne kan overdrivelse tilmed også fremme debatten. Kommentarfeltet nedenfor er således åben for din uforbeholdne mening.

11 responses to “Finansiel Stabilitets magtfulde rolle

 1. Tag hul på debatten om hvorfor vi er havnet her, og hvorfor det absolut ingen konsekvenser har for de ansvarlige. Så måske det ville være interessant. Alle de fine ord og udenomsnakken gider folk ikke mere.

  En af dine kollegaer skrev på et tidspunkt, at bankerne har vundet stort – Og det bliver desværre blot mere og mere sandt for hver eneste dag der går, netop fordi pressen ikke ønsker at bringe sandheden.

  Det er ikke så svært: Eliten er stukket af med kassen endnu en gang – Og i ønsker ikke at skrive om det.

 2. @BP,

  Jeg er ikke helt med. Skal jeg forstå dig således, at folk ikke gider at forholde sig til Finansiel Stabilitets rolle, fordi der ikke bliver gået hårdt nok til bankerne (det sidstnævnte er jeg nu ikke enig med dig i)?

  Det svarer vel til at sige, at det ej heller er interessant at forholde sig til Finanstilsynets rolle i forbindelse med krisen?

  Hvilken kollega tænker du i øvrigt på?

 3. Ja, det skal forståes derhen, at jeg mener, at den finansielle sektor er sluppet alt for let om ved det økonomiske ragnarok de har skabt.
  Vi står nu i den meget kedelige situation, at signalet til hele den finansielle sektor er, at forbrydelse betaler sig(endog rigtig godt) og at branchen til enhver tid vil blive reddet af staten.
  En helt absurd og absolut uholdbar situation.

  Kollega udi blogskrivning. Jeg mener det var Politikenes redaktør Stig Ørskov der havde et fint indlæg:

  Tillykke til bankerne de vandt stort

  Ps.

  Undskyld mig hvis det er dårlig skik at henvise til et andet nyhedsmedie 😉

 4. Tak for linket. Naturligvis er det fint at linke til andre nyhedsmediers artikler om relevante emner for bloggen.

  Jeg er nu ikke enig i, at krisen ikke har ført til øget regulering af bankerne. Det er måske ikke kommet hurtigt nok, og vi venter fortsat på en del fra EU. Og jeg ved da, at undertegnede, som sidder med reguleringen af bankerne til hverdag, har travlt nok med at følge med i al den nye regulering. Men måske dette kan give et fingerpeg om omfanget:

  http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Kvartalsoversigt_2010_1_kvartal/$file/kap07.htm

  http://www.finansraadet.dk/media/149300/fremtidig_finansiel_regulering%20_2010.pdf

  http://www.finansraadet.dk/nyheder/artikler-fra-finansraadets-nyhedsbrev/2010/september/et-nyt-finansielt-fundament.aspx

  Men det kan vi måske tage op i en anden blog.

 5. Se også bagsiden af Børsen Privatinvestor i dag, mandag, om samme emne med overskriften “Danske banker – med staten som blind passager”. Heri anføres bl.a.:

  “Tre dage før udløbet af den ubetingede statsgaranti for indlån i danske banker, bliver det mere og mere tydeligt, at aktionærer i danske banker har en blind passager med i form af Finansiel Stabilitet. Den blinde passager spreder stor usikkerhed og mistillid i branchen og sår tvivl om værdiansættelsen af bankerne, som ingen derfor af gode grunde kan gennemskue. 63 pengeinstitutter har lavet aftale om individuel statsgaranti, hvoraf 30 af dem har skullet opfylde individuelle betingelser. … Finanstilsynet har haft meget fokus på at åbne op om sin kontrol med danske banker, men det er et problem, når Finanstilsynet suppleres af en ny hermetisk lukket statslig institution.”

  Jeg kan desværre ikke linke til artiklen, da den ikke er lagt på online.

Comments are closed.