Op og ned på bankpakkerne efter skæringsdatoen i dag

I dag – den 1. oktober 2010 – er som bekendt den helt store skæringsdato i forhold til de tre meget omtalte bankpakker. En af pakkerne pakkes nu ind igen – en anden pakke pakkes fortsat ud – og en helt tredje pakke pakkes i dag ud for første gang.

Netop i dag er der derfor særlig anledning til at få et hurtigt overblik over, hvad der er op og ned på disse bankpakker efter denne vigtige skæringsdato – især set gennem dine og mine bankkundeøjne:

Bankpakke I omfatter bl.a. ordningen med den generelle statsgaranti, dvs. statens beløbsmæssigt ubegrænsede og ubetingede garanti for dine og mine indskud i banken. Denne del af Bankpakke I – og dermed den generelle ubegrænsede statsgaranti – er nu ophørt og har derfor ikke virkning for de banker, som måtte krakke fremover.

I stedet gælder nu den del af Bankpakke II, som omfatter ordningen med den individuelle statsgaranti, dvs. statens garanti for bankernes såkaldt ikke-efterstillede usikrede gæld i forbindelse med bankernes obligationslån mv. En lang række banker er allerede blevet omfattet af ordningen og har således modtaget en sådan individuel statsgaranti. I modsætning til den generelle statsgaranti har den individuelle statsgaranti dog ikke direkte betydning for dine og mine indskud i banken.

I stedet vender den almindelige indskydergaranti nu tilbage – som vi faktisk kendte den fra før den finansielle krise og de forskellige bankpakker – dog med den væsentlige ændring, at indskydergarantiloftet for dine og mine almindelige indskud nu er hævet til ca. 750.000 kr. (rettelig 100.000 euro) pr. indskyder pr. bank. Dette vil opfylde langt de flestes behov for dækning i tilfælde af bankkrak. Visse særlige indskud dækkes fortsat fuldt ud. Og ellers kan man altså sprede sine indskud over flere banker og derved holde sig inden for garantiloftet pr. indskyder i den enkelte bank.

Samtidig gælder nu også Bankpakke III, som overvejende omfatter en ny afviklingsordning for nødlidende banker, dvs. den nye procedure for, hvorledes din og min bank, hvis den krakker, bliver overtaget af statens afviklingsselskab, Finansiel Stabilitet, på en sådan smidig måde, at du og jeg oplever krakket så smertefrit som muligt. Det er op til den enkelte bank at beslutte, om den vil deltage i denne nye afviklingsordning, men det forventes de fleste (hvis ikke alle) banker at gøre.

Skæringsdatoen i dag med andre ord: Bankpakke I ophører – Bankpakke II fortsætter – Bankpakke III begynder.

For dig og mig – i tilfælde af et bankkrak fremover – er det således mest relevant at forstå sammenhængen mellem den forhøjede indskydergaranti og den nye afviklingsordning.

Det kan du læse meget mere om i denne tidligere Bank & Blog om “den nye bankpakke set gennem kundens øjne“. Heri finder du en uddybende gennemgang og også et par praktiske beregningseksempler på den dækning, som du har fra i dag.

Du kan endvidere i denne tidligere Bank & Blog om “bankerne, kunderne og den nye bankpakke – ingen grund til overdreven panik” læse mere om, hvorfor du som bankkunde ikke i disse dage skal lade dig gribe af den panikagtige stemning, som pressen hidtil har forsøgt at oppiske i forbindelse med skæringsdatoen i dag (dog synes pressen på det sidste at have besindet sig – heldigvis da).

Garantifonden har lige lanceret en helt ny hjemmeside, hvor du kan finde yderligere (beroligende) oplysninger i bl.a. denne FAQ og i denne brochure.

Og så er dagen i dag i øvrigt anden omgang, hvor bankerne skal offentliggøre Finanstilsynets vurderinger af bankerne efter det nye, særskilte regelsæt herom, og hvor bankerne således kommer i den offentlige gabestok med hensyn til de påbud, påtaler og risikooplysninger, som tilsynet har givet siden sidst.

Mon ikke der kommer endnu mere fokus fremover (i hvert fald fra pressens side) på disse tilsynsvurderinger netop som følge af ophøret i dag af den ubegrænsede – og ellers så betryggende – statsgaranti.

Kom gerne med din mening og dine erfaringer i kommentarfeltet nedenfor – har dagen i dag fået dig til at handle anderledes i forhold til din bank? – eller er der blot tale om en almindelig bankdag som alle andre?

3 responses to “Op og ned på bankpakkerne efter skæringsdatoen i dag

Comments are closed.