En stor dag er i vente (2)

Opdateret dagen derpå:

En stor tak skal lyde til alle de, som var med til at gøre dagen i går til en stor oplevelse. Tak for det fine fremmøde til forsvaret og receptionen, for de betænksomme gaver og for de mange venlige hilsener i øvrigt i løbet af dagen. En særlig tak naturligvis til bedømmelsesudvalgets medlemmer for den endelige indstilling / bedømmelse og til de gode kolleger på universitetet bag det vellykkede arrangement.

——————————

På torsdag (den 1. december) oprinder omsider dagen, hvor mange års intenst og udfordrende forskningsarbejde kulminerer for mit vedkommende:

Jeg skal forsvare min ph.d.-afhandling om “Regulering af pengeinstitutter – tilladelse, eneret & virksomhedsområde”.

Som beskrevet i denne tidligere miniblog som tak til de særlige personer, der har inspireret, støttet og aflastet mig undervejs i projektforløbet, blev afhandlingen indleveret i september måned. Og nu er den således blevet bedømt af et såkaldt sagkyndigt bedømmelsesudvalg, der har antaget afhandlingen til offentligt forsvar for den juridiske ph.d.-grad, som det så officielt udtrykkes i udvalgets foreløbige indstilling.

Det Juridiske Fakultet har på sin hjemmeside udsendt en tilsvarende officiel invitation til forsvaret, hvor man samtidig – hvis man har mod på det – kan læse et længere resumé af afhandlingen.

Og selve bogudgaven af afhandlingen – hvis man altså har mod på endnu mere – udkommer derefter på forlaget i løbet af december måned som omtalt på bogens hjemmeside.

Tanken om et egentligt uddrag af bogen her på bloggen eller i avisen, som flere venligt har spurgt til, er ikke opgivet. Men det skal lige cleares og tilrettelægges nærmere med de involverede parter i forlængelse af forsvaret.

Hermed er både invitationen, resuméet og bogomtalen givet videre til den interesserede bloglæser m.fl.

Mere kan det desværre ikke blive til i denne omgang, for nu skal jeg jo færdigforberede mit forsvar til opponenternes angreb. Og det glæder jeg mig faktisk til…

5 responses to “En stor dag er i vente (2)

 1. Ja, jeg håber blot, at der kommer en regulering af området ud af det.

  Når man læser Finanstilsynets bortforklaringer i konkrete sager – startende med f.eks. Roskilde Bank – så er det gennemgående tema:

  “Man har ikke skredet ind overfor åbenlyse uhensigtsmæssigheder, tvivlsom dokumentation mv.
  fordi man ikke havde mulighed for det.

  Det er stadig min vurdering, at den nuværende uoprettelige finansielle ulykke kunne have været undgået, hvis man ikke havde smidt enhver form for reelt tilsyn og regulering til side.
  Vi havde nok ikke undgået et blåt øje; men det kunne have været til at komme over.

 2. Tak, Thomas og Anders for jeres hilsener ovenfor.

  Jeg har i øvrigt opdateret bloggen ovenfor for med tak til alle de personer, som var med til at gøre dagen i går til en helt særlig og uforglemmelig oplevelse.

Comments are closed.