Den nye EU-regulering af bankerne: mere end blot kapitalkrav

I sidste uge lancerede Europa-Kommissionen som bekendt det længe ventede forslag til en omfattende finansiel lovpakke – under betegnelsen CRDIV – som skal styrke EU-reguleringen af alle Europas forskelligartede banker og realkreditinstitutter (samlet benævnt kreditinstitutter i det formelle EU-sprog). Der er ubetinget tale om det største reguleringsmæssige tiltag på det finansielle område i EU i lyset … Læs mere

Mere om bankkrak med tilbagevirkende kraft

Opdateret den 19. juli 2011, jf. sidst i bloggen, som følge af kurators udtalelse til Berlingske Business om den nævnte redegørelse til kreditorerne / indskyderne. Denne miniblog følger ganske kort op på den kontroversielle problemstilling vedrørende Finansiel Stabilitets mulighed efter Bankpakke 3 afviklingsreglerne for at gennemføre et bankkrak med tilbagevirkende kraft, hvilken problemstilling som bekendt først … Læs mere

Ny foreløbig status på resultatet af bankpakkerne

Denne miniblog er en opdatering af min blog fra tidligere i år om “Bankpakkerne: et solidt overskud for staten eller nu blot en lille buffer for skatteyderne?”, idet det allerseneste bankkrak således har nødvendiggjort en ny og ajourført beregning af resultatet for staten af bankpakkerne. Bloggen var baseret på Økonomi- og Erhvervsministeriets notat af 8. … Læs mere

Bankpakkerne: skal staten og skatteyderne ligefrem tjene på disse?

Mens vi fortsat venter på en afklaring af, hvilken retning ministeren og forligskredsen vælger at gå i forhold til den aktuelle bankpakkedebat – en ændring af Bankpakke 3 eller en forlængelse af Bankpakke 2 eller en lancering af Bankpakke 4 – vil jeg lige smide disse kontroversielle spørgsmål ud til jer i blogosfæren og i debatten: – Skal staten, dvs. skatteyderne (du og … Læs mere

Udtalelser om Bankpakke 3

Dette er blot en ganske kort opfølgning på dagens artikel i Berlingske Business (avisudgaven) om Bankpakke 3 med overskriften “Uret tikker for ændring af bankpakke” (jeg kan desværre ikke linke til artiklen, idet den ikke er blevet lagt på online; men man kan læse uddrag her og her). Artiklen er i sig selv en opfølgning på … Læs mere

Jerry Seinfeld og bankerne

Jeg må indrømme – jeg er meget spændt og glæder mig som et lille forventningsfuldt barn – og har gjort det lige siden, at det lykkedes mig at få billetter til allerførste række midtfor – om et par timer drager jeg til Forum for omsider at opleve: Jerry Seinfeld live on stage. Som superfan af Seinfeld … Læs mere

Bankpakke 3+ nu en realitet: en medgift som modgift?

I den forgangne uge blev den kontroversielle og meget omtalte afviklingsordning for nødlidende banker – bedre kendt som Bankpakke 3 – suppleret med den snart lige så omtalte medgiftsordning for sådanne kriseramte banker – benævnt Bankpakke 3+ her på bloggen (i mangel af en mere fantasifuld betegnelse fra min side). Medgiften i Bankpakke 3+ er tænkt som en art … Læs mere

Bankpakke 3, Bankpakke 3+ og de mange bristede forudsætninger

Den finansielle forårsdebat har ubetinget været præget af ét tilbagevendende og meget følsomt – men nok så vigtigt – emne, nemlig Bankpakke 3 og alle de mange utilsigtede virkninger og uheldige konsekvenser, som pakken viste sig at indeholde, da der for alvor blev åbnet op for den: Først kom Amagerbankens krak og afvikling efter den nye afviklingsordning (Bankpakke 3 som afløser … Læs mere

Det farveblinde trafiklys: en kommmentar og en modkommentar

Den ivrige finansielle debat – ikke bare her på bloggen, men i almindelighed – har den sidste uges tid været koncentreret om især den nye kontroversielle risikomærkningsordning for bankernes forskellige investeringsprodukter: den såkaldte trafiklysordning. Det nye trafiklys er således blevet mødt med kritiske blikke og røster endnu inden, at der overhovedet er blevet tændt for trafiklyset. Lad … Læs mere

Risikomærkning: er nyt trafiklys allerede i udu?

I dag, fredag, træder den spritnye bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter i kraft – dvs. at trafiklyset i dag stilles op klar til brug og klar til at lyse med grønt, gult eller rødt på de forskellige typer af bankernes investeringsprodukter. Bekendtgørelsen blev (omsider) offentliggjort i går. Der bliver dog først for alvor tændt for selve … Læs mere

Finansiel compliance – nu også et lovkrav

På den anden side af påske er jeg inviteret til at deltage i en ganske interessant konference om finansiel compliance – denne gang ikke som oplægsholder men blot som menig deltager, hvilket jeg ser meget frem til. Der er nemlig med compliance i bankernes regi tale om et nok så vigtigt emne, som synes at have fløjet … Læs mere

Nu er både trafiklysordningen og certificeringsordningen lige om hjørnet

Blot en ganske kort miniblog i anledning af, at ministeren således i formiddag har offentliggjort denne spritnye pressemeddelelse om ikrafttrædelsen af de kommende ordninger med certificering af bankrådgivere og med risikomærkning af bankernes investeringsprodukter. Det fremgår bl.a. heraf (mine fremhævelser): “De nye [certificerings]regler træder i kraft 1. august 2011 for rådgivere af ”grønne” og ”gule” investeringsprodukter, … Læs mere

Folketingsbeslutning: fra amagerbank til statsbank

Så skal Folketinget til det igen – og det skal tinget faktisk lige i dag [tirsdag]: Man skal behandle et forslag til folketingsbeslutning om, at staten skal overtage Amagerbanken (kun de “sunde dele” heraf, vel at mærke) og herefter videreføre banken som en “offentligt ejet og drevet bank”. Altså med andre ord: staten skal købe … Læs mere